OGÓLNE WARUNKI BIZNESOWE

Cz. I. Przepisy wprowadzające, cel, zakres ważności

Celem ogólnych warunków biznesowych (dalej tylko OWB) jest stworzenie ram prawnych regulujących stosunki pomiędzy „Apartmány TRI STUDNIČKY***“ w Demänovskiej dolinie oraz jego klientami w celu dostarczenia informacji dla klientów o warunkach usług.

Te OWB tworzą podstawową część każdej umowy, którą apartamenty zobowiązują się do świadczenia rezerwowanych usług a klient do wykonania opłaty wg. cennika. Stosunek prawny pomiędzy objektem „Apartmány TRI STUDNIČKY***“ oraz klientem wynikający z umowy zarządza się przepisami Kodeksu Prawnego oraz dalszymi ogólnie wiążącymi przepisami Republiki Słowackiej.

Istnieje domniemanie, że klient zapoznał sie z ogólnymi warunkami biznesowymi, chyba, że by udowodnił, że dostęp do nich był uniemożliwiony przez „Apartmány TRI STUDNIČKY***“. Te zasady i warunki są dla „Apartmány TRI STUDNIČKY***“ zobowiązujące z chwilą ich opublikowania a dla klienta w momencie zamawiania usług.

Cz. II. Definicja pojęć

 1. Klientem oznacza się każdą osobe fizyczną lub prawną, która podpisze umowe o świadczeniu usług z „Apartmány TRI STUDNIČKY***“.
 2. „Apartmány TRI STUDNIČKY***“ oznacza działalność spółki.
  Apartmány TRI STUDNIČKY
  A3S, s.r.o
  Matúšková 19, 03105 Liptovský Mikuláš
  NIP: 43 822 312
  ID VAT: SK2022508455
  Unicredit Bank: 1223706005/1111
  IBAN: SK1811110000001223706005
  BIC: UNCRSKBX
  zapisany w: OR OS Žilina, oddział.:Zoo, paragraf nr.:19865/L

  (dalej tylko apartamenty)
 3. Usługą oznaczamy jakąkolwiek czynność przeprowadzaną w ramach działalnośći apartamentów, przede wszystkim usług noclegowych.
 4. Moment zapłaty to czas, kiedy nabywca uzyskał możliwość dysponowania zapłaconymi środkami, tzn. dniem dopisania środków na konto, przejęciem w kasie itp.
 5. Szkodą oznaczamy realną szkode i utracone korzyści. Szkodę uregulujemy opłatą, jeżeli poszkodowana strona zażąda i jeżeli będzie to możliwe, szkodę naprawiamy rekonstrukcją poszkodowanej rzeczy.

Cz. III. Oświadczenie o prywatności.

A3S s.r.o firma, operator strony internetowej http://apartmanytristudnicky.sk/~~pobj deklaruje, że wszelkie informacje osobiste są traktowane jako ściśle poufne i przetwarzane zgodnie z ustawą nr. 122 / 2013Z.z., Oraz zgodnie z Warunkami A3S s.r.o.

Hotel Demänová**** - tylko 5 km od apartamentów

Więcej »